Voorwaarden

Op TravelKrant.NL kan en mag iedereen artikelen plaatsen. Om de kwaliteit van de website te beheren heeft het team achter deze website een aantal voorwaarden opgesteld waarin een artikel moet voldoen. Elk artikel dat ingestuurd wordt moet aan deze voorwaarden voldoen.

  • Artikelen moeten vakantie gerelateerd zijn.
  • Alleen artikelen die in het Nederlands zijn geschreven zullen geaccepteerd worden.
  • Artikelen dienen van een nette en juiste html-structuur te voorzien zijn. Zorg voor H-tags, alinea’s en gebruik correcte spelling en grammatica.
  • Het team van TravelKrant.NL zorgt voor een foto bij een ingestuurd artikel.
  • Artikelen moeten uit minimaal 300 woorden bestaan.
  • Een artikel moet aan minimaal 1 en mag aan maximaal 3 categorieën gekoppeld worden.
  • Aan een artikel moet minimaal 1 tag en mogen maximaal 3 tags meegegeven worden.
  • Een artikel mag maximaal 2 uitgaande, geen gesponsorde, links bevatten.
  • Travelkrant.nl houdt altijd het recht om wijzigingen aan artikelen te maken.

Als een ingestuurd artikel voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, zal het artikel binnen 24 uur geplaatst worden.